KONTAKTINSATSEN
FÖR ALLA

Snabb enkel och säker
anslutning utan verktyg.
Sparar upp till 50%
installationstid, vibrationssäker.