Vindenergi

Klicka på området och ta reda på mer om applikationen och våra bästa lösningar.

 

 

 

Vindenergi är en av de mest framgångsrika och klimatvänliga energislagen och har blivit en globalt etablerad industri som erbjuder en utsläppsfri och hållbar form av energiförsörjning.
För långvarig drift och för att optimera underhållstider är kontaktdon en viktig komponent i ett vindkraftverk, som används på flera platser för överföring av styrkraft och signaler för vinkling av blad, släpringsenheter, styrskåp, bromsar, kabelsatser, servicehissar , offshore kranar, eluttag och tornbelysningssystem.

De viktigaste kraven för anslutningarna är nära relaterade till detta områdes strukturella och miljömässiga egenskaper och inkluderar:

– motstånd mot vibrationer, temperaturer och mekanisk påkänning
– skydd mot havsvatten, salt dimma, oljor och andra svåra förhållanden
– Högt IP-skydd och UV-motstånd för användning utomhus
– låg produktvikt i långa kabelsatser

ILME har ett brett sortiment av produkter som uppfyller anslutningskraven från vindkraftsektorn och erbjuder pålitliga och högpresterande lösningar.

VINDENERGIKATALOG

Ladda ner den dedikerade katalogen för att få mer information om våra bästa lösningar för vindkraftsapplikationen.

LADDA NER
KONFIGURATOR

Gå in i Konfigurator för att välja kombinationen av insatser, kapslingar och tillbehör enligt applikationskraven.

KOM IGÅNG
HUVUDKATALOG

Ta reda på hela utbudet av mångpoliga kontaktdon, kapslingar och tillbehör.

NEDLADDNING