Etik & Efterlevnad

 

 

Uppförandekod

ILME Code of Conduct beskriver de vägledande, etiska principer som kännetecknar den dagliga verksamheten och den respektfulla affärsledningen i vårt företag.

Ladda ner vår UPPFÖRANDEKOD.

 


Whistleblowing

Genom Whistleblowings-policyn kan anställda konfidentiellt rapportera oetiska beteenden inom organisationen och därigenom bidra till att upprätthålla ett transparent och ansvarsfullt arbetsmiljö.

Ladda ner vår WHISTLEBLOWINGS PROCEDUR eller WHISTLEBLOWINGS RAPPORT.