Allmänna användningsvillkor

Välkommen till www.ilme.com (hädanefter kallad ”webbplatsen”).
Genom att ansluta till webbplatsen accepterar användaren (nedan kallad ”användaren”) automatiskt de allmänna användningsvillkoren nedan, utan förbehåll.

Information om företaget

Företagsnamn: I.L.M.E. Spa.
Huvudkontor: Via Marco Antonio Colonna, 9 – 20149 Milano (MI) – Italien
Momsnummer och skattebetalande kod: 00886300151
Aktiekapital: Euro 5.400.000 fullt betald
Ingår i Milanos register över företag under nummer: 51062 och i Ekonomiska och administrativa företagsregistret (R.E.A) i Milano under nummer 338129
Tel. +39 0234560501

Allmänna villkor

Användningen av denna webbplats ska regleras uteslutande av följande villkor och gällande lagar för alla frågor som inte specifikt hänvisas till i detta dokument.
Användare kan komma åt www.ilme.com och använda informationen och materialet som är tillgängligt endast efter att ha läst och accepterat dessa villkor.
Ovan nämnda webbplats hanteras av I.L.M.E. S.p.A., nedan kallad ”Site Owner”.
Alla användare av denna webbplats måste utöva maximal försiktighet och försiktighet vid åtkomst till webbplatsen och läsa noggrant följande villkor.
I.L.M.E. S.p.A. godkänner skapandet av hyperlänkar (”länk”) till sin webbplats endast om den är skriftlig godkänd.
Webbplatser som hanteras av tredje part, tillgängliga via länkarna som finns tillgängliga på webbplatsen, ägs ej eller kontrolleras av I.L.M.E. SpA., Som därför inte längre ansvarar för innehållet, lagenligheten, innehållet och sanningen av den information som visas.

Begränsningar / begränsning av ansvar

Webbplatsen illustrerar och ger information om I.L.M.E. S.p.A. produkter, på plats av ägaren. Webbplatsägaren samtycker till att vidta alla rimliga ansträngningar och åtgärder för att säkerställa att informationen som visas är korrekt och fullständig.
Tillhandahållandet av nämnda information innebär inte eller ger någon garanti för användarna av webbplatsen. All information, bilder och bilder som lämnas är inte bindande och kan ändras utan föregående meddelande.
I.L.M.E. S.p.A., i sitt ställning för Site Owner, är inte ansvarig och garanterar inte noggrannheten i den information som finns tillgänglig på webbplatsen eller att den uppdateras. Dessutom är webbplatsägaren inte ansvarig och garanterar inte noggrannheten och fullständigheten av information som görs tillgänglig på webbplatsen genom direkt eller indirekt hyperlänkar till andra webbplatser, att informationen tillgänglig på tredje parts webbplatser är uppdaterad, korrekt och sanningsenlig och ska är därför inte ansvarig för någon annan hyperlänk som finns tillgänglig på tredje parts webbplatser. Webbplatsägaren garanterar inte att informationen som tillhandahålls genom dessa direkta eller indirekta hyperlänkar strider mot tredje parts rättigheter, inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter. Webbplatsägaren ska inte ansvara för eventuella fel eller utelämnanden som finns på en webbplats som är tillgänglig via hyperlänkar, oavsett om de har skapats av webbplatsägaren eller ägare till andra webbplatser. Tillgången till en länk till en annan webbplats kan inte tolkas och antar inte att webbplatsägaren godkänner, sponsrar, arbetar i partnerskap eller rekommenderar en specifik leverantör.
Av juridiska skäl kan webbplatsägaren inte och försöker inte kontrollera den information som finns tillgänglig på webbplatser som tillhandahålls av kommersiella partners eller användare. Webbplatsen ska endast vara avsedd som en showcase. Webbplatsägaren ansvarar inte för innehållet på någon sida på webbplatser från tredje part som är tillgänglig via en hyperlänk. Webbplatsägaren har ingen kontroll över kvaliteten, säkerheten och lagenligheten av informationen från tredje part. En annan person än ägaren, som tillhandahåller information på eller via denna webbplats, är direkt ansvarig för innehållet som visas på webbplatsen. Eftersom webbplatsägaren inte känner till innehållet på dessa sidor och inte har granskat innehållet, rekommenderar det användarna att alltid utöva maximal försiktighet och försiktighet när de använder webbplatsen. Webbplatsägaren förbehåller sig rätten att ändra eller ändra informationen tillgänglig på webbplatsen, när som helst och utan föregående meddelande.
Webbplatsägaren ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, inklusive förlust av vinst, följdskada eller skada av vilken typ som helst som följer av användningen av den information som finns tillgänglig på webbplatsen.
I händelse av problem eller svårigheter att komma åt någon webbplats, trots en länk, bör användarna kontakta direkt ägaren till webbplatsen.

Skydd av varumärken

Varumärken och annat kännetecken, som visas och används, är uteslutande äganderätt till I.L.M.E. S.p.A. Användningen av varumärken och särskiljande tecken måste förebyggas skriftligen av I.L.M.E. Spa.

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats, inklusive all information, data, meddelanden, pressmeddelanden, bilder, videor, diagram, ritningar och i allmänhet alla material och tjänster som presenteras är egendom för I.L.M.E. S.p.A. och skyddad av upphovsrättslagar.
I.L.M.E. S.p.A. tillåter användare att visa, kopiera, ladda ner och skriva ut de dokument som är tillgängliga på webbplatsen för personligt bruk, men tillåter inte deras modifiering eller distribution till tredje part.
Allt innehåll skyddas också av upphovsrättslagar. Därför måste inspelning, lagring, duplicering, reproduktion och ändring helt eller delvis av innehållet, i vilken form som helst och på något sätt (elektroniska, mekaniska, telematiska, IT-system) förebyggas och skriftligen godkännas av webbplatsägaren . Om webbplatsägaren ger ett förebyggande skriftligt tillstånd är användaren skyldig att citera källan i alla kopior eller reproduktioner.
Information skyddad av upphovsrätt och varumärkesskyddslagar och annan information skyddad av ägarlagar, relaterade till dokumenten från I.L.M.E. S.p.A. som presenteras på webbplatsen, kan inte tas bort.
Denna auktorisation gäller inte för dokument och / eller material som ägs av andra innehållsleverantörer som kan vara tillgängliga via länkarna på webbplatsen.
Reproduktion, kopiering eller distribution för kommersiella ändamål av material eller designelement som är tillgängliga på webbplatsen måste uttryckligen godkännas skriftligen av I.L.M.E. Spa.

Användning av program

Programvarorna som finns på webbplatsen har utvecklats för att hjälpa kunder som använder I.L.M.E. S.p.A. produkter. Den som använder dessa program måste vara direkt ansvarig för projektet på kundens eller tredje partens vägnar, i enlighet med gällande lagar. I.L.M.E. S.p.A. kan därför inte anses direkt eller indirekt ansvarig för de resultat som erhållits med dessa program.
I.L.M.E. S.p.A. äger alla ekonomiska exploateringsrättigheter, inklusive rätten att reproducera eller avbryta leverans av programvarorna.
Användare är inte behöriga att ändra, översätta, anpassa, dekompilera, demontera eller använda programmen för att skapa derivatverk.

Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplatsen innehåller direkta eller indirekta länkar (hyperlänkar) till andra webbplatser, hemsidor eller hemsidor. De respektive operatörerna eller leverantörerna är ensam ansvariga för innehållet och informationen som ingår i dessa sidor. Förekomsten av en hyperlänk innebär inte att deras innehåll är godkänt av I.L.M.E. S.p.A., som därför under inga omständigheter kan hållas ansvarig för eventuella effekter som produceras av denna typ av länk.

 

Upplysningar om behandling av personuppgifter

I enlighet med EU-förordningen 679/2016 om skydd av personuppgifter

Med denna informationsbehandlingsinformation beskriver ILME SpA, ägare av webbplatsen www.ilme.com metoderna för behandling av personuppgifter för användare / besökare som besöker eller registrerar sig på webbplatsen eller en applikation som är ansluten till den, de som använder sig av företag eller har ett affärsrelation med det.
Denna information lämnas under rubrik III, avsnitt 2 och 3 i EU-förordning 679/2016 om skydd av personuppgifter.
Den är inte giltig för andra webbplatser som användaren tittar på genom länkar som kan vara närvarande på sidorna på ovan nämnda webbplats, varav I.L.M.E. S.p.A. är ägaren.
Vi ber att du läser denna beskrivning noggrant. Om du behöver ytterligare förtydliganden, vänligen kontakta oss genom att skriva till info@ilme.com

Data Processor and contact information

Dataprocessor och kontaktinformation

Dataprocessorn är I.L.M.E. Nordic AB med säte på Transportvägen 18, 246 42 Löddeköpinge, Sverige.

För ytterligare information, skriv till: info@ilme.se

Som moderföretag är den gemensamma dataprocessorn I.L.M.E. S.p.A med säte på Via Marco Antonio Colonna, 9, 20149 Milano, Italien.

Typ av data som behandlas

I.L.M.E. S.p.A. hanterar olika typer av personuppgifter i samband med relationer med sina kunder, potentiella kunder, leverantörer, anställda, samarbetspartners, partners och liknande.

 • Webside data och cookies

I princip är det möjligt att surfa på webbplatsen utan att behöva lämna några personuppgifter. Webbplatsen är uppdelad i separata sektioner, av vilka vissa kan kräva inmatning av data, medan för andra är det aldrig nödvändigt.
I sin normala drift förvärvar IT-system som används för att driva webbplatsen vissa uppgifter som sedan implicit överförs i användningen av Internet-kommunikationsprotokoll. De kan innehålla information om det geografiska område som du surfar, vilken enhet som används, typ av webbläsare och sidor som besökaren besökte under sessionen. Det beslöts att inte lagra användarens IP-adress, vilket innebär att den senare identifieras.
Bläddringsdata lagras sedan anonymt och används huvudsakligen för statistisk information för att verifiera att webbplatsen fungerar korrekt och för att förbättra användbarheten.
För mer information om cookies, se lämplig sektion.

 • Data lämnas frivilligt av användare / besökare

När användare / besökare kommunicerar personuppgifter för att komma åt vissa tjänster eller göra förfrågningar via e-post, I.L.M.E. S.p.A. förvärvar sådan information och bearbetar dem uteslutande för att svara på begäran, identifiera användaren och tillhandahålla tjänsten.
Registrering på webbplatsen för I.L.M.E. S.p.A. eller begäran om information och tjänster från användare kan innebära insamling och följdlig behandling av personuppgifter som namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress, yrke etc.

Denna typ av data kan samlas in under:

 • Sammanställning av ansökningsformulär och / eller platsregistrering
 • Deltagande i företagshändelser
 • Deltagande i mässor och branschevenemang
 • Skicka förfrågningar via e-post

Bearbetningsverksamheten berör inte data av känslig natur, enligt art. 9, Rubrik I (”Särskilda kategorier av personuppgifter”) i förordningen (uppgifter ”… lämpliga för att avslöja ras och etniskt ursprung, religiösa, filosofiska eller andra övertygelser, politiska åsikter, medlemskap i fester, fackföreningar, föreningar eller organisationer av en religiös , filosofisk, politisk eller facklig natur, samt personuppgifter som är lämpliga för att avslöja statusen för sin hälsa och sexuella liv ”).

Förädlingsändamål och rättslig grund

I.L.M.E. S.p.A. kan behandla personuppgifter för följande ändamål:

1. Hantera webbplatsregistrering och / eller eventuella anslutna APP, förutom aktiviteter relaterade till användningen av de tjänster som erbjuds där, samt åtkomst till särskilda sektioner av webbplatsen (t ex reserverade områden). Skicka ”transaktionella” e-postmeddelanden relaterade till platsregistreringsförfarandet, APP och underhåll av aktiva konton (rättslig grund: genomförande av avtalsförhandlingar eller före kontraktsåtgärder).

2. Förbättra och anpassa användarupplevelsen på webbplatsen.

3. Reagera på användarförfrågningar, kommentarer eller klagomål samt att undersöka sådana klagomål (rättslig grund: berättigat intresse).

4. Skicka lämplig kommunikation om företagets produkter, tjänster och initiativ, skicka periodiska nyhetsbrev eller kundundersökningar, inklusive via e-post, textmeddelande och MMS (rättslig grund: berättigat intresse eller samtycke vid behov).

5. Förbättra och optimera egenskaperna hos produkter och tjänster (rättslig grund: berättigat intresse).

6. Hantera bokförings-, administrativa, skattemässiga skyldigheter och liknande, enligt italiensk, europeisk eller internationell rätt (rättslig grund: rättslig skyldighet).

7. Respektera avtalsförpliktelser och villkor (rättslig grund: utförande av kontrakt).

8. Hantera kreditskydd, hantera eventuella tvister och hävda ägarens rättigheter (rättslig grund: juridiska skyldigheter, genomförande av kontrakt, berättigat intresse).

I.L.M.E. S.p.A. utövar för närvarande inte bearbetningsverksamhet för profilering och använder inte automatiserade beslutsprocesser.
Samtycke är nödvändigt för behandling av vissa typer av data och för vissa ändamål (t ex automatiserad kommunikation, profilering, storskalig bearbetning, etc.). Om I.L.M.E. S.p.A. skulle befria sig i ett av dessa villkor, informerar det adekvat användarna och begär samtycke till sådan behandling på det sätt som bedöms lämpligt.
Användaren kommer alltid att kunna återkalla sitt samtycke och motsätta sig någon direktmarknadsaktivitet.

Bearbetningsmetod och varaktighet

Behandlingen av personuppgifter utförs via elektroniska procedurer och media och / eller manuellt (t ex på papper) för den tid som är nödvändig för att uppnå de ändamål för vilka uppgifterna samlades in och i enlighet med gällande regler i fältet.
Företaget är också skyldigt att behålla viss information på grundval av rättsliga krav, i en rimlig tid som behövs för att uppfylla lagkrav, lösa tvister, undvika bedrägeri och missbruk och tillämpa egna villkor.

Valfri typ av tillhandahållande av uppgifter

Det är nödvändigt att tillhandahålla uppgifter som behandlas för juridiska förpliktelser och avtalsförhållanden. någon motsättning mot sådan bearbetningsaktivitet helt eller delvis kommer att innebära omöjligheten för I.L.M.E. S.p.A. att inleda avtalsförhållanden.
För alla andra ändamål, förutom det som redan anges för webbläsningsdata, kan användare / besökare lämna sina personuppgifter. Underlåtenhet att tillhandahålla sådan information kan innebära att det är omöjligt att erhålla den begärda eller hålla sig informerad på bästa möjliga sätt.

Kommunikation och överföring av personuppgifter

Personliga data kan nås av anställda eller samarbetspartner av I.L.M.E. S.p.A., som formellt utses och godkänns för bearbetningsverksamhet och får lämpliga driftsinstruktioner i detta avseende.

I.L.M.E. S.p.A. kan meddela data till:

 • tredje part som ansvarar för utförandet av aktiviteter som är kopplade till och medverkar till leverans av produkter och / eller tillhandahållande av tjänster med vilka dataprocessorn har ingått särskilda avtal.
 • tredje parter för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller avtal (såsom offentliga organ, tillsynsmyndigheter, polisstyrkor, bankinstitut etc.).
 • Dotterbolag, Investeringsföretag, intresseföretag, samt partners och / eller anslutna företag.

För tekniska och praktiska behov relaterade till bearbetningsaktiviteterna kan vissa personuppgifter ligga på servrar hos leverantörer och leverantörer av underleverantörer eller endast bearbetas av tredje part, som helt har uppfyllt normerna för I.L.M.E. S.p.A. för skydd av behandling av personuppgifter.
Personuppgifter kommer inte att avslöjas på något sätt.
När det gäller överföring av uppgifter till tredjeländer enligt föreskrift V i förordningen informerar vi er om att uppgifter kan överföras till andra företag i företagsgruppen, även de utanför EU, i enlighet med artiklarna 44-47 i Europeiska förordningen.

Registrerade personers rättigheter

De europeiska förordningarna ger många rättigheter till registrerade, vilket vi ber dig att överväga noggrant. Följande rättigheter är av särskild betydelse:

 • Den registrerades tillgång:
  • Bekräftelse att en bearbetningsaktivitet av uppgifter om honom / henne är igång;
  • Kommunikation av överföring av data till ett tredje land eller en internationell organisation;
  • För att få en kopia av personuppgifter som behandlas (om och endast om andras rättigheter och frihet inte bryts);
 • Korrigering av data;
 • Full radering (rätt att glömma);
 • Begränsning av bearbetningsaktiviteter;
 • Anmälningsplikt vid korrigering eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling,
 • Dataöverförbarhet;
 • Opposition.

Den registrerade har också rätt att få snabb kommunikation i händelse av brott mot personuppgifter som kan skada hans eller hennes värdighet och frihet.

Uppdateringar

Denna sekretesspolicy gäller från den 25 maj 2018. I.L.M.E. S.p.A. kan uppdatera och modifiera detta dokument enligt anvisningar från tillsynsmyndigheterna eller i händelse av organisatoriska förändringar. Som sådant måste användarna regelbundet kontrollera för eventuella ändringar.