ILME UK

ILME UK är ett helägt dotterbolag till ILME SpA och en stor leverantör av flerpoliga kontaktdon, stickkontakter, uttag och distributionssystem för industriellt bruk.
Företaget bildades år 1999 och låg i specialbyggda lokaler i Merseyside, nära Liverpool John Lennon International Airport samt alla större vägar och järnvägar.
Genom att lagerhålla ett brett utbud av produkter och med stöd av ett brett nätverk av brittiska distributörer riktar ILME UK sitt fokus på kundservice och är stolta över sin effektiva distribution och sina punktliga leveranser.
ILME UK erbjuder också alla sina kunder fullständig teknisk support, från design till specifikation och kan aktivt delta i utvecklingen av skräddarsydda lösningar.

ILME UK LIMITED
50 Evans Road, Venture Point
Speke, Liverpool L24 9PB
Tel: +44 (0) 151 3369321
Fax: +44 (0) 151 3369326
sales@ilmeuk.co.uk

Testo