Företagsprofil

 

 

ILME erbjuder ett fullskaligt utbud av hög kvalitets produkter samt kundtjänst för industriella kontaktdon. Automationssystem, järnväg, vindkraft och marin utrustning, maskiner, robotar, energiproduktionsanläggningar och applikationer är de viktigaste miljöerna där ILME produkter kan garantera prestanda och pålitlighet. Med huvudkontor i Milano, platsen som är tekniknavet för anslutningslösningar, samt med dotterbolag i de viktigaste länder som driver automatiseringen framåt, är ILME en erkänd partner på de viktigaste världsmarknaderna. Mer är 70 år med innovation som kärnvärde.

Corporate

 

 

Vårt engagemang

 

Vårt arbetssätt gentemot våra affärspartners, inom vårt community samt med varandra är baserat på tre grundpelare:

Lyssna. Förstå. Anslut.

Kärnan i vårt värdesystem.