ILME_PCB

Kretskortsmonterade kontaktdon

 

I en industriell miljö är snabbare montering och lägre kostnader hela skillnaden. För att uppnå detta har ILME utökat sin serie PCB-adaptrar

Nya:
• CIF Q08 1.6: för CQ 08 insatser (8 x16A) och kretskortstjocklek upp till 1,6 mm;
• CIF Q4/2 2.4: för CQ 04/2 insatser (4 x 40 A+ 2 x 16A + PE) och kretskortstjocklek upp till 2,4 mm;

Enklare kablage
PCB-monteringsadaptrar, tillverkad av LCP (flytande kristallpolymer), kräver ingen mellanliggande anslutning mellan kretskortet och kontakten. Detta förhindrar ledningsfel, minimerar monteringstiden och möjliggör en högre grad av automatisering i enheten.
Dessutom hindrar en sekundär kopplingspunkt mellan kontaktdonet och kretskortet överdriven kraft på lödförbindelserna medan de sammankopplas.
Både signal och kraft har tillgängliga försilvrade gränssnittskontakter, liksom motsvarande standard- och EMC-kappslingar.

Finns på ILME konfigurator samt på EPLAN data portal och Traceparts