ATT GÅ LÄNGRE TAR TID

Perspektivet till tiden.

På ILME tror vi att tiden är det rätta intervallet mellan funktioner och procedurer som följer med en produkt, från idéens uppkomst till marknaden. I en perfekt jämvikt mellan drivkraften för att lyckas och den försiktighet som föregår resultaten.

Att ta sig tid leder till bättre beslutsfattande och ger ett utrymme där nya idéer kan blomstra, detta i linje med en av våra viktigaste kulturella pelare:

Tiden är vår partner
Respektera kontinuiteten för sådd och skörd

En tro som starkt kännetecknar alla våra handlingar och varje resultat.

Lyssnar. Förstår. Ansluter.
Kärnan i vår aktivitet.

Main picture