Exhibition

17/09/2019 - 21/09/2019

Shanghai, China

IAS

ias logo
HALL 5

 

Exhibition

24/09/2019 - 27/09/2019

Gdansk, Poland

TRAKO

TRAKO LOGO
HALL D, STAND 15

 

Exhibition

30/09/2019 - 03/10/2019

Toronto, Canada

CMTS

CMTS LOGO
HALL 1, STAND 1048

 

Exhibition

01/10/2019 - 03/10/2019

Milan, Italy

EXPO FERROVIARIA

expo ferroviaria logo
HALL 1, STAND F42

 

Exhibition

02/10/2019 - 03/10/2019

Rennes, France

SIDEC

sidec logo

 

Exhibition

08/10/2019 - 11/10/2019

Hanoi, Vietnam

VIIF

VIIF LOGO
HALL A, STAND 143-146

 

Exhibition

14/10/2019 - 18/10/2019

Paris, France

REXEL EXPO

rexel expo logo
HALL 4, STAND M01

 

Exhibition

17/10/2019 - 19/10/2019

Bologna, Italy

MEET

meet
HALL 30