PCB-monteringsadaptere

I et industrielt miljø utgjør raskere montering og lavere kostnader hele forskjellen. For å oppnå dette har ILME utvidet sin serie PCB-adaptere .

Nye:
• CIF Q08 1.6: for CQ 08-innganger (8 x 16A) og kretskorttykkelse opptil 1,6 mm;
CIF Q4 / 2 2.4: for CQ 04/2-innganger (4 x 40 A + 2 x 16A + PE) og kretskorttykkelse på opptil 2,4 mm;

Enklere kabling
PCB-monteringsadaptere laget av LCP (flytende krystallpolymer) krever ingen mellomliggende tilkobling mellom kretskortet og kontakten. Dette forhindrer ledningsfeil, minimerer monteringstid og muliggjør en høyere grad av automatisering i enheten.
I tillegg forhindrer et sekundært knutepunkt mellom kontakten og kretskortet overdreven kraft på loddeforbindelsene mens de er sammenkoblet.
Både signal og effekt har tilgjengelige sølvgrensesnittkontakter, samt tilsvarende standard- og EMC-kretser.
For ytterligere tekniske detaljer, klikk for å se vår online 2018
Tilgjengelig på ILME-kofigurator, samt på EPLAN dataportal og Traceparts
Nyhet
Velkommen til ILME på SPS-messen