Generelle vilkår for bruk

Velkommen til www.ilme.com (i det følgende betegnet som «nettstedet»).
Ved å koble seg opp til nettstedet godtar brukeren (i det følgende betegnet som «brukeren») automatisk og uten forbehold de nedenstående generelle vilkårene for bruk.

Informasjon om selskapet

Selskapsnavn: I.L.M.E. S.p.A.
Hovedkontor: Via Marco Antonio Colonna, 9 – 20149 Milano (MI) – Italia
MVA-nummer og skattebetalingskode: 00886300151
Selskapskapital: EUR 5.400.000 fullt innbetalt
Registrert i selskapsregisteret i Milano under nummer 51062 og i økonomisk og administrativt organisasjonsregister (R.E.A) i Milano under nummer 338129.
Tlf. +39 0234560501

Generelle vilkår og betingelser

Bruk av dette nettstedet reguleres utelukkende av de følgende vilkår og betingelser samt av gjeldende lov i alle spørsmål som ikke spesifikt fremgår av dette dokumentet.
Brukere kan gå inn på www.ilme.com og bruke informasjon og materiale som er tilgjengelig der, når de foreliggende vilkår og betingelser er lest og godtatt i sin helhet.
Ovennevnte nettsted administreres av I.L.M.E. S.p.A., i det følgende betegnet som «nettstedseier».
Alle brukere av dette nettstedet skal utvise maksimal forsiktighet og varsomhet ved bruk av nettstedet samt lese de følgende vilkår og betingelser grundig.
Opprettelse av hyperkoblinger til I.L.M.E. S.p.A.s nettsted kan ikke skje uten på forhånd innhentet skriftlig tillatelse.
Nettsteder som administreres av tredjeparter og som er tilgjengelige via koblingene på nettstedet, verken eies eller kontrolleres av I.L.M.E. SpA., som derfor avviser ethvert ansvar for innholdet samt lovmessigheten, arten og sannferdigheten av informasjonen som presenteres på slike nettsteder.

Begrensning/utelukkelse av ansvar

Nettstedet illustrerer og formidler informasjon om produkter fra I.L.M.E. S.p.A. etter nettstedseierens skjønn. Nettstedseieren samtykker i å treffe alle rimelig tiltak for å sørge for at den formidlede informasjonen er nøyaktig og fullstendig.
Formidling av slik informasjon medfører eller innebærer ingen garanti overfor brukerne av nettstedet. Informasjon, bilder og fotografier som legges ut, er ikke bindende og kan endres uten varsel.
I.L.M.E. S.p.A., i egenskap av nettstedseier, skal ikke være ansvarlige for og garanterer ikke for nøyaktigheten av informasjonen som gjøres tilgjengelig på nettstedet eller for at slik informasjon er oppdatert. Nettstedseieren skal videre ikke være ansvarlig for, og garanterer ikke for, nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjon som gjøres tilgjengelig på nettstedet gjennom direkte eller indirekte hyperkoblinger til andre nettsteder, eller for at informasjonen som er tilgjengelig på tredjepartsnettsteder er oppdatert, korrekt og sannferdig, og skal derfor heller ikke være ansvarlig for hyperkoblinger på tredjepartsnettsteder. Nettstedseieren kan ikke garantere at informasjonen som leveres ved hjelp av slike direkte eller indirekte hyperkoblinger, ikke krenker rettigheten til tredjeparter, herunder uten begrensning immaterielle rettigheter. Nettstedseieren skal ikke være ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser på et nettsted som er tilgjengelig via hyperkoblinger, uavhengig av hvorvidt de er opprettet av nettstedseieren eller eierne av andre nettsteder. En kobling til et annet nettsted skal ikke tolkes som at nettstedseieren godkjenner, støtter, samarbeider med eller anbefaler en konkret leverandør.
Av juridiske årsaker har nettstedseieren ikke mulighet til, og gjør heller ikke forsøk på, å kontrollere informasjon som er tilgjengelig på nettsteder som leveres av kommersielle forretningspartnere eller brukere. Nettstedet skal utelukkende betraktes som et utstillingssted. Nettstedseieren er ikke ansvarlig for innhold på tredjepartssider som er tilgjengelige via en hyperkobling. Nettstedseieren har ingen kontroll over kvaliteten, sikkerheten og lovmessigheten til informasjon som formidles av tredjeparter. Enhver person som ikke er nettstedseieren, og som leverer informasjon på eller ved hjelp av dette nettstedet, er direkte ansvarlig for innholdet slik det foreligger på nettstedet. Siden nettstedseieren ikke har kjennskap til innholdet på slike sider og ikke har undersøkt innholdet, anbefales brukerne å utvise den største forsiktighet og varsomhet til enhver tid ved bruk av nettstedet. Nettstedseieren forbeholder seg rett til å endre eller korrigere informasjon på nettstedet til enhver tid og uten forutgående varsel.
Nettstedseieren skal ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte skader, herunder tap av fortjeneste, utilsiktet skade eller skade av enhver art som skyldes bruk av informasjon som er tilgjengelig på nettstedet
Dersom det oppstår problemer eller vanskeligheter ved å få tilgang til et nettsted gjennom en kobling, skal brukerne kontakte eieren av det aktuelle nettstedet direkte.

Merkevarebeskyttelse

Merkevarer og andre kjennetegn som vises og benyttes, tilhører I.L.M.E. S.p.A. Merkevarer og andre kjennetegn kan ikke anvendes uten forutgående skriftlig tillatelse fra I.L.M.E. S.p.A.

Opphavsrett

Innholdet på dette nettstedet, inkludert all informasjon, data, varsler, pressemeldinger, fotografier, videoer, diagrammer, tegninger og generelt alle materialer og tjenester som presenteres, tilhører I.L.M.E. S.p.A. og er beskyttet av lover om opphavsrett.
I.L.M.E. S.p.A. gir brukere tillatelse til å vise, kopiere, laste ned og skrive ut dokumentene som er tilgjengelige på nettstedet til personlig bruk, men tillater ikke endringer eller distribusjon til tredjeparter.
Alt innhold er også beskyttet av lover om opphavsrett. Det er derfor forbudt å registrere, lagre, duplisere, reprodusere og endre hele eller deler av innholdet i enhver form og på enhver måte (elektronisk, mekanisk, telematisk, informatisk), uten forutgående uttrykkelig skriftlig tillatelse fra nettstedseieren. Når slik forutgående uttrykkelig skriftlig tillatelse foreligger, er brukeren forpliktet til å gi kildehenvisninger på alle kopier og reproduksjoner.
Informasjon som beskyttes av lover om opphavsrett og merkevarebeskyttelse samt enhver annen informasjon som beskyttes av eiendomsretten, for så vidt angår dokumenter tilhørende I.L.M.E. S.p.A. som er tilgjengelige på nettstedet, kan ikke fjernes.
Denne tillatelsen gjelder ikke dokumenter og/eller materialer som tilhører andre innholdsleverandører, og som kan være tilgjengelige via koblingene på nettstedet.
Det er ikke tillatt å reprodusere, kopiere eller distribuere materialer eller designelementer som er tilgjengelige på nettstedet, til kommersielle formål, med mindre det innhentes uttrykkelig skriftlig tillatelse fra I.L.M.E. S.p.A.

Bruk av programvare

Programvarene som er tilgjengelige på nettstedet, er utviklet for å bistå brukere av produkter fra I.L.M.E. S.p.A. Alle brukere av slik programvare skal være direkte ansvarlige for prosjektet på vegne av kunden eller tredjeparter, i samsvar med gjeldende lovgivning. I.L.M.E. S.p.A. kan således ikke betraktes som direkte eller indirekte ansvarlig for resultater som oppnås i forbindelse med bruk av slik programvare.
I.L.M.E. S.p.A. forbeholder seg alle rettigheter til forretningsmessig utnyttelse, herunder retten til å reprodusere eller opphøre levering av programvarene.
Det er ikke tillatt å endre, oversette, tilpasse, dekompilere, demontere eller bruke programvarene til å skape bearbeidede verk.

Koblinger til tredjepartsnettsteder

Nettstedet inneholder direkte eller indirekte koblinger (hyperkoblinger) til andre nettsteder, hjemmesider eller nettsider. De aktuelle operatørene eller leverandørene er eneansvarlige for innholdet og informasjonen på slike sider. Bruk av en hyperkobling innebærer ikke at innholdet er godkjent av I.L.M.E. S.p.A., som således ikke under noen omstendighet kan holdes ansvarlig for eventuelle hendelser som måtte oppstå som følge av bruk av en slik koblingstype.

Informasjon om behandling av personopplysninger

I samsvar med EUs forordning 679/2016 om behandling av personopplysninger

Med denne informasjonen om behandling av personopplysninger beskriver ILME S.p.A., eier av nettstedet www.ilme.com, fremgangsmåtene for behandling av personopplysninger om brukere/besøkende som enten besøker nettstedet eller registrerer seg på nettstedet eller en applikasjon knyttet til nettstedet, som henvender seg til selskapet eller som står i forretningsforhold til selskapet.
Informasjonen gis i samsvar med kapittel III, avsnitt 2 og 3 i EUs forordning 679/2016 om beskyttelse av personopplysninger.
Den gjelder ikke for andre nettsteder som brukeren besøker via koblinger som kan finnes på ovennevnte nettsted, som I.L.M.E. S.p.A. eier.
Vi ber deg lese denne informasjonen nøye. Hvis du har noen spørsmål i forbindelse med dette, kan du sende en e-post til info@ilme.com

Databehandler og kontaktinformasjon

Databehandleren er I.L.M.E. Nordic AB, med forretningskontor i Transportvägen 18, 246 42 Löddeköpinge, Sverige.
For mer informasjon kan du sende en e-post til: info@ilme.se
Som morselskap er felles databehandler I.L.M.E. S.p.A med forretningskontor i Via Marco Antonio Colonna, 9, 20149 Milano, Italia.

Typer data som behandles

I.L.M.E. S.p.A. behandler forskjellige typer personopplysninger i forbindelse med forhold til kunder, potensielle kunder, leverandører, ansatte, medarbeidere, samarbeidspartnere og lignende.

 • Nettleserdata og informasjonskapsler

I prinsippet er det mulig å bla gjennom nettstedet uten å oppgi personopplysninger. Nettstedet er delt inn i flere hoveddeler. På noen av disse delene kan det være nødvendig å oppgi informasjon, mens andre deler aldri krever det.
IT-systemene som brukes for å forbedre nettstedets funksjon, innsamler i normal drift visse data som deretter implisitt overføres i forbindelse med bruk av internett-kommunikasjonsprotokoller. Slike data kan omfatte informasjon om det geografiske området brukeren befinner seg i under navigasjon, enhetstype og nettlesertype, samt besøkte sider i løpet av økten. Det er besluttet at brukerens IP-adresse ikke skal lagres, noe som gjør at denne ikke kan identifiseres etterfølgende.
Nettleserdata lagres i anonym form og brukes hovedsakelig til statistiske formål, for å sikre at nettstedet virker som det skal, og for å forbedre brukeropplevelsen.
For mer informasjon om dette viser vi til avsnittet om informasjonskapsler.

 • Opplysninger som oppgis frivillig av brukere/besøkende

Når brukere/besøkende oppgir personopplysninger for å få tilgang til bestemte tjenester eller i forbindelse med forespørsler via e-post, erverver I.L.M.E. S.p.A. slike opplysninger, og behandler dem utelukkende for å besvare forespørselen, identifisere brukeren og levere tjenesten.
Registrering på nettstedet til I.L.M.E. S.p.A. eller forespørsel om informasjon og tjenester fra brukerne, kan omfatte innsamling og påfølgende behandling av personopplysninger slik som fornavn, etternavn, e‑postadresse, telefonnummer, adresse, yrke osv.

Slike opplysninger samles for eksempel inn i forbindelse med:

 • Utfylling av anmodningsformularer og/eller registrering på nettstedet
 • Deltakelse på bedriftsarrangementer
 • Deltakelse på messer og andre bransjearrangementer
 • Utsending av forespørsler via e-post

Behandlingsaktiviteten vil ikke gjelde data av sensitiv art, i samsvar med art. 9, kapittel I («Behandling av særlige kategorier av personopplysninger») i forordningen (« … personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt opplysninger som kan avsløre en persons helseopplysninger eller seksuelle forhold»).

Formål med behandlingen og juridisk grunnlag

I.L.M.E. S.p.A. kan behandle personopplysninger til følgende formål:

1. Administrasjon av registreringer på nettstedet og/eller eventuelle tilknyttede apper, i tillegg til aktiviteter relatert til bruk av tjenester som tilbys i forbindelse med dette, samt tilgang til bestemt deler av nettstedet (f.eks. reserverte områder). Sende «transaksjonsrelaterte» e-postmeldinger som angår registreringsprosedyren på nettstedet, apper og vedlikehold av aktive kontoer (juridisk grunnlag: gjennomføring av kontraktsmessige tiltak eller tiltak før kontraktsinngåelse).

2. Forbedre og tilpasse brukeropplevelsen på nettstedet.

3. Besvare forespørsler, kommentarer og klager fra brukere samt undersøke slike klager (juridisk grunnlag: legitim interesse).

4. Sende ut relevant kommunikasjon om selskapets produkter, tjenester og initiativer, sende ut periodiske nyhetsbrev eller kundetilfredshetsundersøkelser, inkludert via e-post, tekstmelding og mms (juridisk grunnlag: legitim interesse eller samtykke når dette er nødvendig).

5. Forbedre og optimalisere karakteristiske data om produkter og tjenester (juridisk grunnlag: legitim interesse).

6. Administrasjon av regnskapsmessige, administrative, skattemessige eller lignende forpliktelser, i samsvar med italiensk, europeisk eller internasjonal lov (juridisk grunnlag: lovmessig forpliktelse).

7. Respektere kontraktsmessige forpliktelser og betingelser (juridisk grunnlag: kontraktsoppfyllelse).

8. Administrere kredittsikring, håndtere eventuelle konflikter og håndheve eierens rettigheter (juridisk grunnlag: lovmessig forpliktelse, kontraktsutførelse, legitim interesse).

I.L.M.E. S.p.A. gjennomfører for øyeblikket ikke behandlingsaktiviteter for profilering, og benytter heller ikke automatiserte beslutningsprosesser.
Samtykke er nødvendig for behandling av visse typer opplysninger og til visse formål (for eksempel automatisert kommunikasjon, profilering, behandling i stor skala osv.). Dersom I.L.M.E. S.p.A. har behov for databehandling i samsvar med ett eller flere av ovenstående punkter, vil brukere bli tilfredsstillende informert og anmodet om å samtykke til slik behandling på den måten som anses å være mest hensiktsmessig.
Brukeren har rett til å trekke tilbake sitt samtykke til enhver tid og til å protestere mot behandling med henblikk på direkte markedsføring.

Metode og varighet av behandlingen

Behandlingen av personopplysninger utføres ved hjelp av elektroniske prosedyrer og medier og/eller manuelt (for eksempel på papir) i den tidsperioden som er nødvendig i henhold til formålene med innsamlingen av opplysningene, og i samsvar med gjeldende regler på området.
I samsvar med lovmessige krav kreves det også at selskapet oppbevarer visse opplysninger i en tidsperiode som anses som rimelig for å oppfylle lovmessige krav, unngå svindel og misbruk samt for å anvende egne vilkår og betingelser.

Frivillig karakter – utlevering av data

Tilveiebringelsen av personopplysninger som behandles som følge av lovmessige forpliktelser og kontraktsmessig gjennomføring er nødvendig – eventuelle protester mot behandlingen, delvis eller i sin helhet, vil gjøre det umulig for I.L.M.E. S.p.A. å innlede kontraktsmessige forhold.
Til alle andre formål bortsett fra det som allerede er anført om nettleserdata, kan brukere/besøkende fritt oppgi sine personopplysninger. Dersom slike opplysninger ikke oppgis, kan det medføre at anmodninger ikke kan imøtekommes eller at brukere/besøkende ikke kan holde seg informert på best mulig måte.

Formidling og overføring av personopplysninger

Personopplysninger er kun tilgjengelige for ansatte eller medarbeidere hos I.L.M.E. S.p.A. som er formelt utnevnt og godkjent for behandlingsaktiviteter og som har mottatt relevante instrukser.

I.L.M.E. S.p.A. kan formidle opplysningene til:

 • tredjeparter som har ansvar for gjennomføringen av aktiviteter som er forbundet med og avgjørende for leveringen av produkter og/eller tilveiebringelse av tjenester, og som databehandleren har inngått konkrete avtaler med.
 • tredjeparter, med henblikk på realisering av lov- eller kontraktsmessige forpliktelser (slik som offentlige organer, tilsynsmyndigheter, politietater, bankinstitusjoner osv.).
 • datterselskaper, selskaper det er investert i, tilknyttede selskaper samt samarbeidspartnere og/eller selskaper i samme konsern.

Av tekniske og praktiske behov som vedrører selve informasjonsbehandlingen, kan det forekomme at visse opplysninger befinner seg på servere som tilhører leverandører og underleverandører eller som bare behandles av tredjeparter – disse oppfyller fullt ut kravene til I.L.M.E. S.p.A. for beskyttelse av behandling av personopplysninger.
Personopplysninger utleveres ikke på noen som helst måte.
Når det gjelder overføring av data til tredjeland som omhandlet i kapittel V i forordningen, informerer vi deg om at data vil kunne bli overført til andre selskaper i konsernet, herunder også de som ligger utenfor EU, i samsvar med artikkel 44-47 i EUs forordning.

De registrertes rettigheter

EUs forordning gir de registrerte en rekke rettigheter, som vi ber deg studere nøye. Følgende rettigheter er av særlig stor betydning:

 • den registrertes rett til innsyn:
  • bekreftelse på at personopplysninger om vedkommende er under behandling;
  • formidling i det tilfelle at personopplysninger aktes overført til enttredjeland eller en internasjonal organisasjon;
  • anmode om tilgjengeliggjøring av en kopi av personopplysninger som behandles (under forutsetning av at dette ikke har negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter);
 • retting av opplysninger;
 • rett til sletting («rett til å bli glemt»);
 • begrensning av behandlingsaktivitetene;
 • plikt til å melde fra i tilfelle korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling;
 • dataportabilitet;

Ved brudd på personopplysningssikkerheten som kan medføre en risiko for den registrertes rettigheter og friheter, har vedkommende rett til uten ugrunnet opphold å bli informert om et slikt brudd.

Oppdateringer

Disse retningslinjene for personvern gjelder fra 25. mai 2018. I.L.M.E. S.p.A. kan oppdatere og endre dette dokumentet som følge av anvisninger fra tilsynsmyndigheter eller i tilfelle organisasjonsendringer. Vi anbefaler derfor at du gjennomgår dette dokumentet regelmessig for eventuelle endringer.