Retningslinjer for informasjonskapsler

Generell informasjon om informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler med bokstaver og/eller tall som gjør det mulig for nettserveren å lagre informasjon om klienten (brukerens nettleser) til bruk enten i forbindelse med det aktuelle besøket på nettstedet (øktinformasjonskapsler) eller ved senere besøk (faste informasjonskapsler). Avhengig av brukerinnstillingene lagres informasjonskapsler på nettleseren til enheten som brukes (datamaskin, nettbrett, smarttelefon).
Informasjonskapsler har forskjellige formål. De brukes hovedsakelig til overføring av opplysninger eller til å levere en tjeneste som brukeren etterspør. Nærmere bestemt gjør informasjonskapsler det mulig å aktivere og optimalisere driften av nettstedet, utføre IT-autentisering og forebygge misbruk, overvåke økter, forbedre brukeropplevelsen, for eksempel ved å opprettholde forbindelsen til begrensede områder under navigering på nettstedet uten behov for å skrive inn bruker-ID og passord på nytt, samt lagre konkret informasjon som angår brukerne selv (f.eks. brukerinnstillinger, nettlesertype og datamaskintype).
Slike informasjonskapsler kalles «tekniske» informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene kan brukes uten brukerens samtykke. Årsaken er at uten dem ville noen av de ovennevnte operasjonene ikke kunne utføres eller de ville være mer komplekse og/eller mindre sikre.
Når informasjonskapsler brukes til andre formål enn det som er nevnt ovenfor, kreves samtykke fra brukeren. Slike formål kan for eksempel være atferdsanalyse og utsendelse av persontilpassede kampanje-/reklamemeldinger (såkalte profileringsinformasjonskapsler), eller innhenting av informasjon i sammenfattet form, som antall brukere og hvordan de bruker nettstedet («analytiske informasjonskapsler») via tjenester som leveres av tredjeparter. Analytiske informasjonskapsler vil i stedet bli assimilert til tekniske informasjonskapsler når de opprettes og brukes av nettstedet selv (uten innblanding fra tredjeparter).
Før disse informasjonskapslene sendes til terminalen, vises det i henhold til gjeldende lovgivning (EUs forordning og italiensk forordning av 8. mai 2014) umiddelbart et banner i forgrunnen når du går inn på hjemmesiden eller en annen side på nettstedet. Banneret inneholder en kort, innledende beskrivelse av bruken av informasjonskapsler og ber om samtykke til bruk av disse. Brukeren kan velge å gi sitt samtykke ved å klikke på et element på banneret eller ved å lukke selve banneret.
Under alle omstendigheter kan informasjonskapsler kun leses eller endres av nettstedet som genererte dem; de kan ikke brukes til å samle inn data fra brukerens terminal, og de kan ikke overføre datavirus.

Bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet

Dette nettstedet kan benytte øktinformasjonskapsler og faste tekniske informasjonskapsler. Disse kan klassifiseres som følger.

  • Helt nødvendige informasjonskapsler. Tekniske informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal kunne navigere på nettområdet. Uten disse informasjonskapslene vil noen tjenester og funksjoner på nettstedet ikke være tilgjengelige.
  • Informasjonskapsler for ytelse eller analytiske informasjonskapsler. Tekniske informasjonskapsler som vi bruker til å samle inn anonym statistisk informasjon om bruken av nettstedet for å forbedre brukervennligheten (for eksempel  mest besøkte sider o.l.).
  • Funksjonelle informasjonskapsler. Tekniske informasjonskapsler som gjør at nettsiden kan huske valgene brukerne har tatt og eventuelle kjøp av produkter eller tjenester. Disse informasjonskapslene gjør det enklere for oss å utvikle og levere stadig mer effektive og persontilpassede tjenester.

 

Dette nettstedet tillater også bruk av tredjeparts analytiske informasjonskapsler som I.L.M.E. S.p.A. ikke administrerer (og dermed ikke har kontroll over eller tilgang til innhentet/innsamlet informasjon), da deres funksjonsmåte er tredjepartenes ansvar.
Dette gjelder især Google Analytics-tjenesten, som aktiveres med funksjonen IP-anonymisering.
Du finner mer informasjon på https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en-uk

Mer informasjon om behandlingsaktivitetene

Når du går inn på nettstedet, vil du innledningsvis bli vist informasjon om bruk av informasjonskapsler og at du for å gå videre må gi ditt samtykke til bruk av dem.
I den korte beskrivelsen av informasjonskapsler er det en kobling til den foreliggende informasjonen med detaljerte opplysninger om bruken av informasjonskapsler, om hvordan det er mulig å nekte samtykke til bruk av informasjonskapsler samt om muligheter for å velge hvilke typer informasjonskapsler som skal tillates.
Ved gjennomføring av behandlingsaktiviteter vil alle tekniske, IT-messige og organisasjonsmessige tiltak bli truffet, slik at det sikres et adekvat beskyttelsesnivå for innsamlede data.
Datainnsamling med tekniske informasjonskapsler er nødvendig for etablering, administrasjon og bruk av nettstedet. Enhver avvisning av slike informasjonskapsler, også dersom avvisningen er legitim, vil kunne gjøre det umulig å bruke nettstedet på vanlig måte og/eller bruke online tjenester på korrekt måte.
Du kan også til enhver tid utøve dine rettigheter overfor behandlingsansvarlig, i samsvar med EUs forordning 679/2016.

Aktivering og deaktivering av informasjonskapsler

Dersom du ønsker å deaktivere bruk av informasjonskapsler, må du endre nettleserinnstillingene dine. Du kan slette informasjonskapsler eller aktivere en funksjon som viser en advarsel hver gang det lagres informasjonskapsler på datamaskinen din. For å fortsette uten å endre innstillinger for lagring av informasjonskapsler kan du bare navigere videre på nettstedet.
Det er mulig å blokkere informasjonskapsler i nettleseren. Dette er imidlertid en funksjon som kan gjøre at noen deler av nettstedet virker mindre effektivt eller gjøre det umulig for deg å få tilgang til visse deler av nettstedet.
Nedenfor finner du lenker til steder med informasjon om blokkering av informasjonskapsler på de vanligste nettleserne:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari