Effektive broer

Industriel automatisering anvender mange sensorer og aktuatorer til analyse, kontrol og håndtering af mange forskellige produktionsprocesser.

Parallelle CR BDSH-broer er svaret på det voksende anvendelsesområde, en teknisk løsning, der i høj grad reducerer installationstid og kabelføring.

CR BDSH-broerne installeres på ILME CDSH-seriens kontakter og reducerer antallet af tilslutninger inde i kontroltavlerne. Broerne skaber en elektrisk tilslutning parallelt til de lavspændingskredsløb, der for eksempel kræver en normal ekstra lavspændingstilførsel eller tilbagevenden af en neutral leder eller funktionel jordforbindelse.

Ved kombinationen af en paralleltilslutning, som påføres ILME SQUICH®-teknologien uden værktøj, undgås behovet for at koble hver sensor/aktuator enkeltvist, og det reducerer yderligere den samlede arbejdstid og omkostninger, fordi kun én leder er nødvendig; de resterende kobles sammen ved hjælp af den parallelle CR BDSH-bro.

Den nye serie af CR BDSH fås i to farver – blå og grøn, identificeres af suffikset/endelsen A og G – og fås i fire dimensioner i formater med 3, 6, 9 og 14 poler, afhængigt af den valgte stiktype eller den særlige anvendelse. Den emaljerede, isolerende belægning sikrer en elektrisk klassificering i henhold til EN / IEC 61984 på 50 V 0,8 kV 3.

Klik for at bladre igennem vores online-produktkatalog fra 2020 for yderligere oplysninger og at se vores video og de tilhørende datablade.