Generelle betingelser for brug

Velkommen til www.ilme.com (i det følgende benævnt “webstedet”).
Ved at oprette forbindelse til webstedet accepterer brugeren (i det følgende benævnt “Brugeren”) automatisk og uden forbehold de generelle betingelser for brug nedenfor.

Oplysninger om virksomheden

Virksomhedens navn: I.L.M.E. S.p.A.
Hovedkontor: Via Marco Antonio Colonna, 9 – 20149 Milano (MI) – Italien
Momsnummer og skattebetalingskode: 00886300151
Virksomhedens aktiebeholdning: 5.400.000 euro fuldt indbetalt
Indskrevet i selskabsregisteret i Milano under nummer: 51062 og i det økonomiske og administrative selskabsregister (R.E.A) i Milano under nummer 338129
Tlf. +39 0234560501

Generelle vilkår og betingelser

Brugen af dette websted skal udelukkende reguleres af følgende vilkår og betingelser og af gældende love vedrørende alle de forhold, der ikke specifikt henvises til i dette dokument.
Brugerne må kun tilgå www.ilme.com og bruge de tilgængelige oplysninger og materialer efter at have læst og accepteret disse vilkår og betingelser fuldt ud.
Det ovennævnte websted administreres af I.L.M.E. S.p.A., i det følgende benævnt “Webstedets ejer”.
Alle brugere af dette websted skal udvise størst mulig forsigtighed, når de tilgår webstedet, og omhyggeligt læse følgende vilkår og betingelser.
I.L.M.E. S.p.A. tillader kun oprettelse af hyperlinks (“links”) til sit websted, hvis det er godkendt skriftligt.
Websteder, der administreres af tredjeparter og tilgængelige via de links, der findes på webstedet, er ikke ejet eller styret af I.L.M.E. S.p.A., som derfor fralægger sig ethvert ansvar for indholdet, lovligheden, karakteren og sandheden af de viste oplysninger.

Begrænsninger/udelukkelser af ansvar

Webstedet illustrerer og giver information om I.L.M.E. S.p.A.’s produkter efter Webstedets ejers eget skøn. Webstedets ejer accepterer at træffe alle rimelige bestræbelser og foranstaltninger til sikring af de viste oplysningers nøjagtighed og fuldstændighed.
Leveringen af de nævnte oplysninger indebærer eller yder ikke nogen garanti overfor brugerne af webstedet. Alle leverede oplysninger, billeder og fotos er ikke bindende og kan ændres uden varsel.
I.L.M.E. S.p.A., i sin rolle som Webstedets ejer, er ikke ansvarlig for og garanterer ikke for nøjagtigheden eller opdateringen af de oplysninger, der stilles til rådighed på webstedet. Desuden er Webstedets ejer ikke ansvarlig for og garanterer ikke for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der stilles til rådighed på Webstedet via direkte eller indirekte hyperlinks til andre websteder, at de oplysninger, der er tilgængelige på tredjepartswebsteder, opdateres, er korrekte og sandfærdige, og er derfor ikke ansvarlig for andre hyperlinks, der findes på tredjepartswebsteder. Webstedets ejer garanterer ikke, at de oplysninger, der leveres ved hjælp af disse direkte eller indirekte hyperlinks, ikke krænker tredjeparters rettigheder, herunder, uden nogen begrænsning, intellektuelle ejendomsrettigheder. Webstedets ejer er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser på et websted, der er tilgængelig via hyperlinks, uanset om de er blevet oprettet af Webstedets ejer eller ejerne af andre websteder. Tilgængeligheden af et link til et andet websted må ikke tolkes som og medfører ikke nødvendigvis, at Webstedets ejer godkender, sponsorerer, arbejder i partnerskab med eller anbefaler en bestemt leverandør.
Af juridiske grunde kan og forsøger Webstedets ejer ikke at kontrollere de oplysninger, der er tilgængelige på de websteder, der stilles til rådighed af kommercielle partnere eller brugere. Webstedet er kun tænkt som en udstilling. Webstedets ejer er ikke ansvarlig for indholdet på nogen af tredjepartswebstedernes sider, der er tilgængelige via hyperlinks. Webstedets ejer har ingen kontrol over kvaliteten, sikkerheden og lovligheden af de oplysninger, der leveres af tredjeparter. Enhver anden person end Webstedets ejer, der leverer oplysninger på eller ved hjælp af dette websted, er direkte ansvarlig for indholdet som vist på webstedet. Da Webstedets ejer ikke kender indholdet af disse sider og ikke har undersøgt deres indhold, anbefaler Webstedets ejer, at brugerne hele tiden udviser størst mulig forsigtighed, når de bruger webstedet. Webstedets ejer forbeholder sig retten til, til enhver tid og uden forudgående varsel ,at ændre de tilgængelige oplysninger på webstedet.
Webstedets ejer er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, herunder tab af fortjeneste, følgeskader eller skader af enhver art, der skyldes brugen af de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet.
Hvis der opstår problemer eller vanskeligheder med at tilgå et websted via et link, skal brugerne kontakte ejeren af webstedet direkte.

Beskyttelse af varemærker

Varemærker og eventuelle andre kendetegn, der vises og bruges, tilhører udelukkende I.L.M.E. S.p.A. Brugen af varemærker og kendetegn skal præventivt skriftligt godkendes af I.L.M.E. S.p.A.

Ophavsret

Indholdet af dette websted, herunder alle præsenterede oplysninger, data, meddelelser, pressemeddelelser, fotos, videoer, diagrammer, tegninger og generelt alle materialer og tjenester tilhører I.L.M.E. S.p.A. og er beskyttet af ophavsretslovgivningen.
I.L.M.E. S.p.A. giver kun brugerne tilladelse til at se, kopiere, hente og udskrive de dokumenter, der er tilgængelige på webstedet, til eget brug, men tillader ikke ændringer af disse eller distribution til tredjeparter.
Alt indholdet er også beskyttet af ophavsretslovgivningen. Derfor skal fuldkommen eller delvis optagelse, lagring, duplikering, gengivelse og ændring af indholdet, i enhver form og på enhver måde (elektronisk, mekanisk, telematisk, IT-systemer) forudgående, skriftligt specifikt godkendes af Webstedets ejer. Hvis Webstedets ejer giver en forudgående skriftlig tilladelse, er brugeren forpligtet til at citere kilden i alle kopier eller gengivelser.
Oplysninger, der er beskyttet af ophavsrets- og mærkebeskyttelseslovgivningen, og andre oplysninger, der er beskyttet af lovgivningen om ejendomsret, med relation til I.L.M.E. S.p.A.’s dokumenter præsenteret på webstedet, må ikke fjernes.
Denne tilladelse gælder ikke for dokumenter og/eller materialer, som ejes af andre indholdsudbydere, der kan være tilgængelige via linkene på webstedet.
Gengivelse, kopiering eller distribution til kommercielle formål af de materialer eller designelementer, der er tilgængelige på webstedet, skal udtrykkeligt godkendes skriftligt af I.L.M.E. S.p.A.

Brug af softwareprogrammer

De softwareprogrammer, der er tilgængelige på webstedet, er blevet udviklet for at hjælpe kunder, som bruger I.L.M.E. S.p.A.’s produkter. Enhver, der bruger disse softwareprogrammer, er direkte ansvarlig for projektet på vegne af kunden eller tredjeparter, i overensstemmelse med gældende lovgivning. I.L.M.E. S.p.A. kan derfor ikke anses for direkte eller indirekte at være ansvarlig for de resultater, der opnås ved hjælp af disse softwareprogrammer.
I.L.M.E. S.p.A. ejer alle økonomiske udnyttelsesrettigheder, herunder retten til at reproducere eller afbryde leveringen af softwareprogrammerne.
Brugerne har ikke tilladelse til at ændre, oversætte, tilpasse, dekompilere, disassemble eller bruge softwareprogrammerne til at skabe afledte værker.

Links til tredjepartswebsteder

Webstedet indeholder direkte eller indirekte links (hyperlinks) til andre websteder, hjemmesider eller webstedssider. De respektive operatører eller udbydere er alene ansvarlige for indholdet og oplysningerne på disse sider. Forekomsten af et hyperlink betyder ikke, at deres indhold er godkendt af I.L.M.E. S.p.A., som derfor under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig for eventuelle effekter opstået på grund af denne type af link.

 

Oplysning om behandlingen af personoplysninger

I henhold til den europæiske forordning 679/2016 om beskyttelsen af personoplysninger

Med denne databehandlingsoplysning beskriver ILME S.p.A., ejeren af webstedet www.ilme.com, metoderne til behandling af personoplysningerne for brugere/besøgende, der besøger eller registrerer sig på webstedet eller en applikation forbundet hertil, og som benytter sig af virksomheden eller har et forretningsmæssigt forhold til virksomheden.
Denne oplysning gives under Overskrift III, afsnit 2 og 3 i den europæiske forordning 679/2016 om beskyttelsen af personoplysninger.
Den er ikke gyldig for andre websteder, der besøges af brugeren via links, der kan være til stede på siderne på det ovennævnte websted, hvoraf I.L.M.E. S.p.A. er ejeren.
Vi beder om, at du læser denne oplysning grundigt. Hvis du har brug for yderligere præciseringer, bedes du kontakte os ved at skrive til info@ilme.com

Databehandler og kontaktoplysninger

Databehandleren er I.L.M.E. Nordic AB med registreret kontor på Transportvägen 18, 246 42 Löddeköpinge, Sverige.
For yderligere oplysninger bedes du skrive til: info@ilme.se
Som moderselskab er den Fælles databehandler I.L.M.E. S.p.A. med registreret kontor på Via Marco Antonio Colonna, 9, 20149 Milano, Italien.

Behandlede datatyper

I.L.M.E. S.p.A. håndterer forskellige typer af personoplysninger i forbindelse med relationer til sine kunder, potentielle kunder, leverandører, ansatte, samarbejdspartnere, partnere og lignende.

 • Browsingdata og cookies

I princippet er det muligt at browse webstedet uden at skulle give nogen personoplysninger. Webstedet er opdelt i separate dele, hvoraf nogle kan kræve indtastning af data, mens det for andre aldrig er nødvendigt.
Under normal drift indsamler IT-systemerne, der bruges til at drive webstedet, visse data, som derefter sendes implicit ved brug af internetkommunikationsprotokoller. De kan indeholde oplysninger om det geografiske område, hvorfra du browser, den anvendte enhed, browsertype og de sider, der besøges af brugeren under sessionen. Det blev besluttet ikke at gemme brugerens IP-adresse, da vedkommende ellers ville kunne identificeres efterfølgende.
Browsingdata gemmes derefter anonymt og bruges hovedsagelig til statistisk information for at verificere, at webstedet fungerer korrekt, og for at forbedre dets anvendelighed.
For flere oplysninger om cookies bedes du se det relevante afsnit.

 • Data givet frivilligt af brugere/besøgende

Når brugere/besøgende kommunikerer personoplysninger for at tilgå bestemte tjenester eller sende anmodninger via e-mail, indsamler I.L.M.E. S.p.A. sådanne data og behandler dem udelukkende for at reagere på anmodningen, identificere brugeren og levere tjenesten.
Registrering på I.L.M.E. S.p.A.’s websted eller anmodningen om oplysninger og tjenester fra brugere kan indebære indsamling og efterfølgende behandling af personoplysninger såsom navn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, erhverv osv.

Denne type data kan indsamles under:

 • udarbejdelse af en anmodningsformular og/eller webstedsregistrering
 • deltagelse i virksomhedsbegivenheder
 • deltagelse i messer og branchebegivenheder
 • afsendelse af anmodninger via e-mail

Behandlingsaktiviteten vedrører ikke data af følsom karakter i henhold til art. 9, Overskrift I (“Særlige kategorier af personoplysninger”) i forordningen (data “… egnet til at afsløre racemæssig og etnisk oprindelse, religiøse, filosofiske eller andre overbevisninger, politiske holdninger, medlemsskab af partier, fagforeninger, foreninger eller organisationer af religiøs, filosofisk eller politisk karakter eller fagforbundskarakter samt personoplysninger, der er egnede til at afsløre ens helbredstilstand og sexliv”).

Behandlingsformål og retsgrundlag

I.L.M.E. S.p.A. kan behandle personoplysninger til følgende formål:

1. Administrere webstedsregistrering og/eller eventuelle tilsluttede APP’er, ud over aktiviteter relateret til brugen af de tjenester, der tilbydes deri, samt adgang til bestemte dele af webstedet (f.eks. reserverede områder). Sende “transaktionsmæssige” e-mails relateret til webstedsregistreringsproceduren, APP’er og vedligeholdelse af aktive konti (retsgrundlag: gennemførelse af kontraktlige eller før-kontraktlige foranstaltninger).

2. Forbedre og tilpasse brugeroplevelsen på webstedet.

3. Besvare brugernes anmodninger, kommentarer eller klager samt undersøge sådanne klager (retsgrundlag: legitim interesse).

4. Sende passende meddelelser om virksomhedens produkter, tjenester og initiativer, sende periodiske nyhedsbreve eller kundetilfredshedsundersøgelser, herunder via e-mail, SMS og MMS (retsgrundlag: legitim interesse eller samtykke, når det kræves).

5. Forbedre og optimere produkternes og tjenesternes egenskaber (retsgrundlag: legitim interesse).

6. Administrere regnskab, administration, skatteforpligtelser og lignende, som fastsat i italiensk, europæisk eller international lovgivning (retsgrundlag: juridisk forpligtelse).

7. Overholde kontraktlige forpligtelser og betingelser (retsgrundlag: udførelse af en kontrakt).

8. Administrere kreditbeskyttelse, administrere eventuelle tvister og sikre ejerens rettigheder (retsgrundlag: juridiske forpligtelser, kontraktudførelse, legitim interesse).

I.L.M.E. S.p.A. udfører i øjeblikket ikke behandlingsaktiviteter til profileringsformål og bruger heller ikke automatiserede beslutningsprocesser.
Samtykke er nødvendigt for behandling af visse typer data og til visse formål (f.eks. automatiseret kommunikation, profilering, storskalabehandling osv.). Hvis I.L.M.E. S.p.A. kommer i én af disse situationer, vil I.L.M.E. S.p.A. informere brugerne udførligt og anmode om samtykke til sådan behandling på den måde, der anses for at være mest hensigtsmæssig.
Brugeren vil altid kunne tilbagekalde sit samtykke og modsætte sig enhver direkte markedsføringsaktivitet.

Behandlingsmetode og -varighed

Behandlingen af personoplysninger udføres via elektroniske procedurer og medier og/eller manuelt (f.eks. på papir), så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som dataene blev indsamlet til, og i overensstemmelse med gældende regler på området.
Virksomheden er også forpligtet til at opbevare visse oplysninger på grundlag af juridiske krav, så længe det med rimelighed er nødvendigt for at opfylde lovkrav, løse tvister, undgå bedrageri og misbrug og anvende sine egne vilkår og betingelser.

Valgfri form for dataindberetning

Leveringen af behandlede data til juridiske forpligtelser og kontraktlig overholdelse er nødvendig. Enhver indsigelse mod en sådan behandlingsaktivitet, helt eller delvist, vil indebære, at det er umuligt for I.L.M.E. S.p.A. at indgå kontraktforhold.
Til alle andre formål, bortset fra dét, der allerede er angivet for browsingdata, kan brugere/besøgende frit give deres personoplysninger. Manglende levering af sådanne data kan medføre, at det er umuligt at opnå det, der blev anmodet om, eller holde sig informeret på den bedst mulige måde.

Kommunikation og overførsel af personoplysninger

Personoplysninger kan tilgås af I.L.M.E. S.p.A.’s ansatte eller samarbejdspartnere, der formelt er udpeget og godkendt til behandlingsaktiviteter, og som modtager passende operationelle instruktioner i denne henseende.

I.L.M.E. S.p.A. kan kommunikere oplysningerne til:

 • Tredjeparter med ansvaret for udførelsen af aktiviteter, der er forbundet med og medvirker til leveringen af produkter og/eller leveringen af tjenester, som Databehandleren har indgået specifikke aftaler om.
 • Tredjeparter til opfyldelse af forpligtelser fastsat ved lov eller kontrakten (såsom offentlige organer, tilsynsmyndigheder, politi, pengeinstitutter osv.).
 • Datterselskaber, investeringsselskaber, associerede virksomheder såvel som partnere og/eller tilknyttede virksomheder.

Til tekniske og praktiske behov i forbindelse med selve behandlingsaktiviteterne må visse personoplysninger kun placeres på servere hos leverandører og underleverandørservere eller kun behandles af tredjeparter, såfremt I.L.M.E. S.p.A.’s standarder for beskyttelse af behandlingen af personoplysninger er overholdt fuldt ud.
Personoplysninger vil ikke blive videregivet på nogen måde.
Med hensyn til overførslen af data til tredjelande som fastsat i Overskrift V i forordningen informerer vi dig om, at data kan overføres til andre virksomheder i koncernen, også dem uden for EU, i overensstemmelse med artiklerne 44-47 i den europæiske forordning.

De registreredes rettigheder

De europæiske forordninger giver en række rettigheder til de registrerede, hvilke vi beder dig om at overveje grundigt. Følgende rettigheder er af særlig betydning:

 • Den registreredes adgang:
  • Bekræftelse af, at en behandlingsaktivitet, der involverer data vedrørende ham/hende, i øjeblikket er i gang.
  • Kommunikation om overførslen af data til et tredjeland eller en international organisation.
  • At få en kopi af de personoplysninger, der er behandlet (hvis, og kun hvis andres rettigheder og frihed ikke krænkes).
 • Rettelse af data.
 • Fuld sletning (ret til at blive glemt).
 • Begrænsning af behandlingsaktiviteter.
 • Meddelelsespligt i tilfælde af rettelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling.
 • Dataportabilitet
 • Indsigelse

Den registrerede har også ret til at modtage hurtig kommunikation i tilfælde af et brud på persondatasikkerheden, som kan skade vedkommendes værdighed og frihed.

Opdateringer

Denne privatlivspolitik er gældende fra d. 25. maj, 2018. I.L.M.E. S.p.A. kan opdatere og ændre dette dokument efter angivelser fra tilsynsmyndighederne eller i tilfælde af organisatoriske ændringer. Således skal brugerne regelmæssigt kontrollere for eventuelle ændringer.