Yleiset käyttöehdot

Tervetuloa osoitteeseen www.ilme.com (jäljempänä ”verkkosivusto”).
Olemalla yhteydessä verkkosivustoon käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy automaattisesti alla olevat yleiset käyttöehdot varauksetta.

Tietoa yrityksestä

Yhtiön nimi: I.L.M.E. S.p.A.
Pääkonttori: Via Marco Antonio Colonna, 9 – 20149 Milan (MI) – Italy
ALV-numero ja veronmaksukoodi: 00886300151
Yhtiön osakekanta: 5 400 000 euroa, täysin maksettu
Liittynyt Milanon yhtiörekisteriin numerolla: 51062 ja Milanon taloudelliseen ja hallinnolliseen yritysrekisteriin (R.E.A) numerolla 338129
Puh. +39 0234560501

Yleiset ehdot

Tämän verkkosivuston käyttöä säätelevät yksinomaan seuraavat ehdot ja sovellettavat lait kaikissa asioissa, joita ei erikseen mainita tässä asiakirjassa.
Käyttäjät voivat mennä osoitteeseen www.ilme.com ja käyttää saatavilla olevaa tietoa ja materiaalia vasta luettuaan ja hyväksyttyään täysin nämä ehdot.
Edellä mainittua verkkosivustoa hallinnoi I.L.M.E. S.p.A., jäljempänä ”Sivuston omistaja”.
Tämän verkkosivuston kaikkien käyttäjien täytyy noudattaa mahdollisimman suurta varovaisuutta verkkosivustolla käydessään ja lukea seuraavat ehdot huolellisesti.
I.L.M.E. S.p.A. antaa luvan hyperlinkkien (”linkki”) luomiseen sivustolleen vain, jos se hyväksytään kirjallisesti.
Kolmansien osapuolten hallinnoimia verkkosivustoja, joihin on pääsy verkkosivustolla käytettävissä olevien linkkien kautta, ei omista tai hallinnoi I.L.M.E. SpA., joka ei ole vastuussa esitettyjen tietojen sisällöstä, lainmukaisuudesta, luonteesta ja totuudenmukaisuudesta.

Vastuun rajoitukset ja poissulkemiset

Verkkosivusto näyttää kuvia ja tarjoaa tietoa I.L.M.E. S.p.A.:n tuotteista Sivuston omistajan harkinnan mukaan. Sivuston omistaja sitoutuu toteuttamaan kaikki kohtuulliset ponnistelut ja toimenpiteet varmistaakseen, että esitetyt tiedot ovat täsmällisiä ja kattavia.
Mainittujen tietojen tarjoaminen ei merkitse tai tarjoa minkäänlaisia takuita verkkosivuston Käyttäjille. Mitkään tiedot, kuvat tai valokuvat eivät ole sitovia, ja niitä voidaan muuttaa ilmoittamatta.
I.L.M.E. S.p.A. asemassaan Sivuston omistajana ei ole vastuussa eikä anna takuuta verkkosivustolla saatavilla olevien tietojen täsmällisyydestä eikä niiden päivittämisestä. Sivuston omistaja ei myöskään ole vastuussa eikä anna takuuta Verkkosivustolla suorien tai epäsuorien muille verkkosivustoille menevien hyperlinkkien kautta saatavilla olevien tietojen täsmällisyydestä tai kattavuudesta, eikä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla saatavilla olevien tietojen päivittämisestä, virheettömyydestä tai totuudenmukaisuudesta, eikä siten ole vastuussa muista kolmannen osapuolen verkkosivustolla käytettävissä olevista hyperlinkeistä. Sivuston omistaja ei takaa, että näiden suorien tai epäsuorien hyperlinkkien avulla tarjotut tiedot eivät loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, mukaan lukien ilman minkäänlaista rajoitusta immateriaalioikeuksia. Sivuston omistaja ei ole vastuussa virheistä tai laiminlyönneistä verkkosivustolla, johon pääsee hyperlinkkien kautta riippumatta siitä, ovatko ne Sivuston omistajan vai muiden verkkosivustojen omistajien luomia. Toiselle verkkosivustolle menevän linkin olemista saatavilla ei voida tulkita niin, että Sivuston omistaja hyväksyy, rahoittaa, toimii yhteistyössä tai suosittelee tiettyä toimittajaa.
Oikeudellisista syistä Sivuston omistaja ei voi eikä yritä hallita verkkosivustoilla saatavilla olevaa kaupallisten kumppaneiden tai käyttäjien tarjoamaa tietoa. Verkkosivusto on tarkoitettu vain esittelytarkoitukseen. Sivuston omistaja ei ole vastuussa hyperlinkin kautta saatavilla olevien kolmannen osapuolen verkkosivustojen minkään sivun sisällöstä. Kolmansien osapuolien tarjoaman tiedon laatu, turvallisuus tai lainmukaisuus ei ole Sivuston omistajan hallittavissa. Henkilö, muu kuin Sivuston omistaja, joka tarjoaa tietoa tälle verkkosivustolle tai tämän verkkosivuston kautta, on suoraan vastuussa verkkosivustolla näkyvästä sisällöstä. Koska Sivuston omistaja ei tunne näiden sivujen sisältöä eikä ole tutkinut niiden sisältöä, se suosittelee käyttäjiä olemaan hyvin varovaisia aina verkkosivustoa käyttäessään. Sivuston omistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai korjata verkkosivustolla saatavilla olevaa tietoa milloin tahansa ja ilmoittamatta.
Sivuston omistaja ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien tulonmenetykset, välilliset vahingot ja mitkä tahansa vahingot, jotka aiheutuvat verkkosivustolla saatavilla olevan tiedon käyttämisestä.
Jos siirtymisessä linkin kautta mille tahansa verkkosivustolle ilmenee kysymyksiä tai vaikeuksia, käyttäjän tulisi ottaa yhteyttä suoraan verkkosivuston omistajaan.

Tuotemerkkien suojelu

Tuotemerkit ja muut näkyvät ja käytettävät tunnusmerkit ovat yksinomaan I.L.M.E. S.p.A.:n omaisuutta. Tuotemerkkien ja tunnusmerkkien käytön täytyy olla I.L.M.E. S.p.A.:n ennalta kirjallisesti hyväksymää.

Tekijänoikeudet

Tämän verkkosivuston sisältö, mukaan lukien kaikki tiedot, data, ilmoitukset, lehdistötiedotteet, valokuvat, videot, taulukot, piirustukset ja yleisesti kaikki esitettävät materiaalit ja palvelut, on I.L.M.E. S.p.A.:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeuslaeilla.
I.L.M.E. S.p.A. antaa käyttäjille luvan katsoa, kopioida, ladata ja tulostaa verkkosivustolla saatavilla olevia asiakirjoja henkilökohtaiseen käyttöön, mutta ei anna lupaa niiden muokkaamiseen tai jakeluun kolmansille osapuolille.
Kaikki sisältö on myös tekijänoikeuslaeilla suojattua. Siksi sisällön nauhoittamisen, tallentamisen, kopioimisen, jäljentämisen ja muuttamisen kokonaan tai osittain, missään muodossa tai millään tavalla (elektroninen, mekaaninen, telemaattinen, IT-järjestelmät) täytyy olla Sivuston omistajan ennalta nimenomaisesti kirjallisesti hyväksymää. Jos Sivuston omistaja myöntää ennalta kirjallisen luvan, käyttäjällä on velvollisuus mainita lähde kaikissa kopioissa tai jäljenteissä.
Tekijänoikeuksilla ja tuotemerkin suojauslaeilla suojattuja tietoja tai mitään muita omistusoikeuslaeilla suojattua tietoja, jotka liittyvät I.L.M.E. S.p.A.:n verkkosivustolla julkaisemiin asiakirjoihin, ei voi poistaa.
Tämä lupa ei koske muiden sisällöntarjoajien omistamia asiakirjoja tai materiaaleja, joihin saattaa olla pääsy verkkosivustolla olevien linkkien kautta.
Verkkosivustolla saatavilla olevien materiaalien tai design-elementtien jäljentämisen, kopioimisen tai jakelun kaupallisia tarkoituksia varten täytyy olla I.L.M.E. S.p.A.:n ennalta nimenomaisesti kirjallisesti hyväksymää.

Ohjelmistojen käyttö

Verkkosivustolla saatavilla olevat ohjelmistot on kehitetty avustamaan asiakkaita, jotka käyttävät I.L.M.E. S.p.A.:n tuotteita. Kuka tahansa, joka käyttää näitä ohjelmistoja, on suoraan vastuussa projektista asiakkaan tai kolmansien osapuolien puolesta nykyisten lakien mukaan. I.L.M.E. S.p.A.:n ei voi siksi katsoa olevan suoraan tai epäsuorasti vastuussa näitä ohjelmistoja käyttäen saavutetuista tuloksista.
I.L.M.E. S.p.A. omistaa kaikki taloudelliset hyödyntämisoikeudet mukaan lukien oikeuden jäljentää tai keskeyttää ohjelmistojen tarjonnan.
Käyttäjillä ei ole lupaa muokata, kääntää, mukauttaa, purkaa tai käyttää ohjelmistoja johdannaistöiden luomiseen.

Linkit kolmannen osapuolen verkkosivustoille

The website contains direct or indirect links (hyperlinks) to other websites, home pages or website pages. The respective operators or providers are solely liable for the content and information included in these pages. The existence of a hyperlink does not imply that their content is approved by I.L.M.E. S.p.A., which, therefore, in no event can be held liable for any effects produced from this type of link.


Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietojen suojaamista koskevan eurooppalaisen asetuksen 679/2016 mukaisesti

Tässä tietojenkäsittelyilmoituksessa ILME S.p.A., verkkosivuston www.ilme.com omistaja, kuvailee verkkosivustolla tai siihen liitetyssä sovelluksessa vierailevien tai rekisteröityvien käyttäjien/kävijöiden, yritystä hyödyntävien käyttäjien tai sellaisten käyttäjien, joilla on liiketoimintasuhde yrityksen kanssa, henkilötietojen käsittelytapoja.
Tämä ilmoitus annetaan henkilötietojen suojaamista koskevan eurooppalaisen asetuksen 679/2016 otsikon III, osien 2 ja 3 alla.
Se ei ole voimassa muilla sivustoilla, joita käyttäjä katsoo linkkien kautta, joita voi olla I.L.M.E. S.p.A.:n omistaman edellä mainitun sivuston sivuilla.
Pyydämme, että luet tämän ilmoituksen huolella. Jos haluat lisäselvennyksiä, ota yhteyttä meihin kirjoittamalla osoitteeseen info@ilme.com

Tietojen käsittelijä ja yhteystiedot

Tietojen käsittelijä on I.L.M.E. Nordic AB, jolla on rekisteröity toimipiste osoitteessa Transportvägen 18, 246 42 Löddeköpinge, Ruotsi.
Kysy lisätietoja kirjoittamalla osoitteeseen: info@ilme.se
Emoyhtiönä yhteinen tietojen käsittelijä on I.L.M.E. S.p.A, jolla on rekisteröity toimipiste osoitteessa Via Marco Antonio Colonna, 9, 20149 Milano, Italia.

Käsiteltävien tietojen tyyppi

I.L.M.E. S.p.A. käsittelee erityyppisiä henkilötietoja, jotka liittyvät suhteisiin asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, toimittajien, työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden, kumppaneiden ja vastaavien kanssa.

 • Selaustiedot ja evästeet

On periaatteessa mahdollista selata sivustoa henkilötietoja antamatta.  Sivusto jaetaan erillisiin osioihin, joista jotkut vaativat tietojen syöttämistä, kun taas jotkut eivät vaadi sitä koskaan.
Normaalissa toiminnassaan sivuston toiminnassa käytettävät IT-järjestelmät hankkivat tiettyjä tietoja, jotka välitetään sitten epäsuorasti internetin viestintäprotokollia käytettäessä. Ne voivat sisältä tietoa maantieteellisestä alueesta, jolta selaat, käytettävästä laitteesta, selaimen tyypistä ja sivuista, joilla käyttäjä on vieraillut istunnon aikana. On päätetty olla tallentamatta käyttäjän IP-osoitetta, mikä vaikuttaa sen myöhempään tunnistamiseen.
Selaustiedot tallennetaan sitten anonyymisti ja niitä käytetään pääasiassa tilastotietona sivuston asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi.
Katso lisätietoja evästeistä asiaankuuluvasta osiosta.

 • Käyttäjien/kävijöiden vapaaehtoisesti antamat tiedot

Kun käyttäjät/kävijät antavat henkilötietoja päästäkseen tiettyihin palveluihin tai tekevät kyselyjä sähköpostitse, I.L.M.E. S.p.A. hankkii kyseiset tiedot ja käsittelee niitä ainoastaan vastatakseen kyselyyn, tunnistaakseen käyttäjän ja tarjotakseen palvelun.
Rekisteröityminen I.L.M.E. S.p.A.:n verkkosivustolle tai tietoja ja palveluja koskeva kysely käyttäjältä saattaa aiheuttaa henkilötietojen, kuten etunimen, sukunimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, osoitteen, ammatin jne. keräämisen ja käsittelyn.

Tämäntyyppistä tietoa voidaan kerätä seuraavien toimintojen aikana:

 • kyselylomakkeen täyttäminen ja/tai rekisteröityminen sivustolle
 • yhtiön tapahtumiin osallistuminen
 • osallistuminen messuille ja alan tapahtumiin
 • kyselyjen lähettäminen sähköpostilla.

Käsittelytoiminto ei koske arkaluontoista tietoa, asetuksen artiklan 9, otsikon I mukaisesti (”henkilötietojen erityiskategoriat”; tiedot ”jotka voivat paljastaa rodullisen tai etnisen alkuperän, uskonnollisen, filosofisen tai muunlaisen vakaumuksen, poliittisia mielipiteitä, jäsenyyden puolueissa, ammattiyhdistyksissä, järjestöissä tai organisaatioissa, jotka ovat luonteeltaan uskonnollisia, filosofisia, poliittisia tai ammattiyhdistykseen liittyviä, sekä henkilötiedot, jotka voivat paljastaa henkilön terveydentilan ja sukupuolielämän”).

Käsittelytarkoitus ja oikeusperusta

I.L.M.E. S.p.A. voi käsitellä henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

1. Sivustolla tapahtuvien rekisteröitymisten ja/tai liitettyjen APP:iden hallinta sivustolla tarjottujen palvelujen käyttöön liittyvien toimintojen lisäksi sekä pääsy sivuston tiettyihin osioihin (esim. varatuille alueille). Liiketoiminnallisten sähköpostien lähettäminen liittyen rekisteröitymisprosessiin sivustolla, APP:ihin ja aktiivisten tilien ylläpitoon (oikeusperusta: sopimukseen liittyvien tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittaminen).

2. Käyttäjäkokemuksen parantaminen ja mukauttaminen verkkosivustolla.

3. Käyttäjien kyselyihin, kommentteihin tai valituksiin vastaaminen sekä valitusten selvittely (oikeusperusta: laillinen intressi).

4. Tarkoituksenmukaisen viestinnän lähettäminen yrityksen tuotteista, palveluista ja aloitteista, ajoittaisten uutiskirjeiden tai asiakastyytyväisyystutkimuksien lähettäminen mukaan lukien sähköposti, tekstiviesti ja mms (oikeusperusta: laillinen intressi tai tarvittaessa suostumus).

5. Tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksien parantaminen ja optimointi (oikeusperusta: laillinen intressi).

6. Hallinnoida kirjanpitoa, hallintoa, verovelvollisuuksia ja vastaavia, kuten italialaisessa, eurooppalaisessa tai kansainvälisessä laissa säädetään (oikeusperusta: lainmukainen velvoite).

7. Sopimusvelvoitteiden ja -ehtojen kunnioittaminen (oikeusperusta: sopimuksen täytäntöönpano).

8. Luottosuojan hallinnoiminen, erimielisyyksien selvittäminen, omistajan oikeuksien puolustaminen (oikeusperusta: lainmukaiset velvoitteet, sopimuksen täytäntöönpano, laillinen intressi).

I.L.M.E. S.p.A. ei tällä hetkellä suorita käsittelytoimenpiteitä profilointitarkoituksessa eikä käytä automatisoituja päätöksentekoprosesseja.
Tietyntyyppisen tiedon käsittelyä varten ja joihinkin tarkoituksiin (esim. automatisoitu viestintä, profilointi, suuren mittakaavan käsittely) vaaditaan hyväksyntä. Jos I.L.M.E. S.p.A. löytää itsensä jostakin näistä olosuhteista, se tiedottaa käyttäjille asianmukaisesti ja pyytää kyseessä olevalle käsittelylle hyväksyntää sopivimmaksi katsotulla tavalla.
Käyttäjä voi aina perua antamansa hyväksynnän ja torjua minkä tahansa suoran markkinointitoimenpiteen.

Käsittelytapa ja käsittelyn kesto

Henkilötietojen käsittely suoritetaan elektronisten prosessien ja välineiden avulla ja/tai manuaalisesti (esim. paperilla) sen ajan, mikä on tarpeen niiden tarkoitusten saavuttamiseksi, joita varten tiedot kerättiin, ja alan voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Yritystä vaaditaan myös lain perusteella säilyttämään tietyt tiedot kohtuullisen ajan, mikä tarvitaan lainmukaisten vaatimusten täyttämistä, erimielisyyksien ratkaisemista, petoksien ja väärinkäytösten välttämistä ja omien ehtojen noudattamista varten.

Tietojen antamisen vapaaehtoinen luonne

Tietojen antaminen käsiteltäväksi on välttämätöntä lainmukaisia velvoitteita ja sopimuksen täytäntöönpanoa varten; käsittelytoimenpiteiden vastustus kokonaan tai osittain tekee sopimussuhteiden aloittamisesta mahdotonta I.L.M.E. S.p.A.:lle.
Kaikkiin muihin tarkoituksiin, paitsi selaustietojen osalta jo määriteltyyn, käyttäjät/kävijät voivat vapaasti antaa henkilötietonsa. Tietojen antamatta jättäminen voi tehdä mahdottomaksi pyyntöjen toteuttamisen tai tiedottamisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Viestintä ja henkilötietojen siirtäminen

Henkilötietoihin voi olla käyttöoikeus I.L.M.E. S.p.A.:n työntekijöillä tai yhteistyökumppaneilla, jotka on muodollisesti nimitetty ja valtuutettu käsittelytoimenpiteitä varten, ja saavat asianmukaiset toimintaohjeet tätä varten.

I.L.M.E. S.p.A. saattaa välittää tiedot:

 • tuotteiden toimittamiseen liittyvien toimenpiteiden suorittamisesta ja/tai palvelujen tuottamisesta vastaaville kolmansille osapuolille, joiden kanssa tietojen käsittelijä on tehnyt erityisiä sopimuksia.
 • kolmansille osapuolille lain tai sopimuksen määräämien velvoitteiden täyttämistä varten (julkisyhteisöille, valvontaviranomaisille, poliisivoimille, pankkilaitoksille jne.).
 • tytäryrityksille, sijoittajille, osakkuusyhtiöille sekä kumppaneille ja/tai sidosyrityksille.

Teknisistä ja käytännön syistä, jotka liittyvät käsittelytoimenpiteisiin, jotkut henkilötiedot voivat sijaita toimittajien palvelimilla ja alihankkijoiden palvelimilla tai niitä käsitellään vain kolmansien osapuolien toimesta, jotka täyttävät täysin I.L.M.E. S.p.A.:n standardit henkilötietojen käsittelyn suojaamista koskien.
Henkilötietoja ei julkisteta millään tavoin.
Koskien tietojen siirtoa kolmansiin maihin, kuten asetuksen otsikon V alla, ilmoitamme, että tietoja voidaan siirtää liiketoimintaryhmän muihin yrityksiin, myös EU:n ulkopuolisiin, eurooppalaisen asetuksen artiklojen 44-47 mukaisesti.

Rekisteröityjen oikeudet

Eurooppalaiset asetukset myöntävät rekisteröidyille useita oikeuksia, joita pyydämme miettimään huolella. Seuraavat oikeudet ovat erityisen merkittäviä:

 • rekisteröidyn käyttöoikeus:
  • vahvistus, että häntä koskevien tietojen käsittelytoimenpide on parhaillaan meneillään
  • ilmoitus tietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon
  • saada kopio käsiteltävistä henkilötiedoista (jos ja vain, jos muiden oikeuksia eikä vapautta loukata)
 • tietojen oikaisu
 • poistaminen kokonaan (oikeus tulla unohdetuksi)
 • käsittelytoimenpiteiden rajoittaminen
 • ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisusta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta
 • tietojen siirtäminen

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada nopeasti tietoa henkilötietojen rikkomuksesta, joka voi vahingoittaa hänen arvokkuuttaan ja vapauttaan.

Päivitykset

Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa 25. toukokuuta 2018 alkaen. I.L.M.E. S.p.A. voi päivittää ja muokata tätä asiakirjaa valvontaviranomaisten ohjeiden mukaisesti tai organisaatiomuutosten yhteydessä. Siksi käyttäjien on määräajoin tarkistettava kaikki muutokset.