Mässa

31/01/2018 - 01/02/2018

Stockholm

itf Automationsdagar

itf

Instrumenttekniska föreningen – för industriell automation, arrangerar en tvådagars konferens om instrumenterings- och automationsteknik inom process- och verkstadsindustrin.
Konferensen har ett högt anseende i branschen och engagerar erkända föredragshållare från olika verksamheter inom industri, näringsliv och utbildningssektorn.

Plats:
Scandic Infra City, Kanalvägen 10, 194 61 Upplands Väsby.

Läs mer om mässan här